12 กุมภาพันธ์ 2562 ลำปางเร่งแก้เผาป่าต้นตอฝุ่นPM 2.5พุ่ง

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_318077/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยถึงกรณีมีการพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ติดต่อกันหลายวันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูแลเรื่องการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ หลังพบว่ามีการจุดไฟเผาป่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเผาป่านี้ถือเป็นปัจจัยหลักในการทำให้ค่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ดังนั้นมาตรการเฉพาะหน้าได้มีการให้นำรถบรรทุกน้ำไปฉีดพ่นในจุดเสี่ยง เพื่อทำให้ค่าฝุ่น เบาบางลง นอกจากนี้ยังต้องเร่งการดับไฟป่าเขตดอยพระบาท พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปางให้ดับโดยเร็ว รวมไปถึงมาตรการที่ใช้กลไกฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ให้ทำการชี้แจงและขอความร่วมมือกับ ชาวบ้านในพื้นที่ให้งดเผาอย่างเด็ดขาด จนถึงเดือนเมษายนนี้ และแจ้งให้ทราบถึงโทษที่จะได้รับหากถูกจับกุมได้ขณะเผาป่าหญ้าแห้งต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี แต่อาจจะมีบางคนที่ไม่เข้าใจ ยังคงเผาต่อเนื่อง ทางภาครัฐก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป